FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

TR - EN

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

2024-2025 DÖNEMİ DEĞERLENDİRME - AKREDİTASYON BAŞVURU TARİHİ
 
2024-2025 Değerlendirme Dönemi için Akreditasyon Başvuru Süresi 31 Ocak 2024 tarihine kadar yapılmalıdır. 2024-2025 Dönemi Başvuru Ücretleri aşağıda ilan edilmiştir.
 
 
2024-2025 DÖNEMİ AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME BEDELLERİ

2024-2025 Akademik Yılı için akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda sunulduğu gibi görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra, sunulduğu hali ile uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
 
Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme 116.800,00 ₺ + KDV 99.000,00 ₺ + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme 99.000,00 ₺ + KDV 99.000,00 ₺ + KDV
Raporla Ara Değerlendirme 69.800,00 ₺ + KDV 69.800,00 ₺ + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster 99.000,00 ₺ + KDV 99.000,00 ₺ + KDV
Raporla Kanıt Göster 69.800,00 ₺ + KDV 69.800,00 ₺ + KDV
 
      (1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
      (2) Daha önce yapılan genel değerlendirme sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların ara değerlendirmesi
      (3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirme sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların kanıt göster değerlendirmesi
 
Not: 2024-2025 Akademik Yılı değerlendirme yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedelini;
     İlgili kuruma Akreditasyon kabul yazısı yazılması,
     İstenilecek Özdeğerlendirme Raporları (ÖDR)'nın bildirilen tarihe kadar FEDEK'e ulaştırılması,
     ÖDR'lerin kontrolü FEDEK tarafından yapılması ve ÖDR'larına uygunluk verilmesi,
işlemlerinden sonra ilgili programlar için FEDEK tarafından kendilerine bildirilecek tarihe kadar yatırmaları gerekmektedir.