FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

TR - EN

KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla, FEDEK; FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur. 

  1. Sürekli gelişmede uluslararası ve ulusal kalite standartlarını temel almak,
  2. Yapılanmasında Uluslararası ve Ulusal kalite standartlarına göre yürütmeyi temel hedef almak,
  3. Öneri ve geri bildirimleri kalite kültürünün bir parçası olarak değerlendirmek
  4. Alanında uluslararası boşluğu doldurarak, ulusal kalite değerlendirme kuruluşu unvanı yanı sıra uluslararası kalite kuruluşu unvanını kazanmak.