FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

AKREDİTE KURUMLAR

AKREDİTE PROGRAM LİSTESİ

30 Mart 2019 itibariyle FEDEK tarafından akreditasyon verilen lisans programların listesini
ve akreditasyon belgelerinin sürelerini aşağıdaki listede görebilirsiniz.

Atılım Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
İngiliz Dili ve Edebiyatı 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024
Psikoloji 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024
Mütercim - Tercümanlık 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) :

Biyoloji 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Fizik 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
İstatistik 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Karşılaştırmalı Edebiyat 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Karşılaştırmalı Edebiyat (II. Öğretim) 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Kimya 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Matematik-Bilgisayar 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Fen Fakültesi)

Akredite Programlar: Süresi:
Fizik 24 Şubat 2019 -30 Eylül 2024
Kimya 2018-2023
Matematik 2018-2023
İstatistik 2017-2022
Biyoloji 2017-2022  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji 24 Şubat 2019 -30 Eylül 2024

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik 24 Şubat 2019 -30 Eylül 2024
İstatistik 24 Şubat 2019 -30 Eylül 2024
Yakın Doğu Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Matematik 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
İngiliz Dili ve Edebiyatı 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Psikoloji (İngilizce) 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Tarih 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Türk Dili ve Edebiyatı 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Fen - Edebiyat Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Tarih 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2017 - 2019
Matematik 2017 - 2019
Türk Dİli ve Edebiyatı 2017 - 2019
Biyoloji 2014 - 2019  
Anadolu Üniversitesi (Fen Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Biyoloji 2018 - 2023
Fizik 2018 - 2023
İstatistik 2018 - 2023
Kimya 2018 - 2023
Matematik 2018 - 2023
Anadolu Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Arkeoloji 2014 - 2019
Felsefe 2014 - 2019
Sanat Tarihi 2014 - 2019
Sosyoloji 2014 - 2019
Tarih 2014 - 2019
Türk Dili ve Edebiyatı 2014 - 2019

Ankara Üniversitesi (Fen Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2018 - 2021
Biyoloji 2016 - 2021
Fizik 2016 - 2021
İstatistik 2016 - 2021
Kimya 2016 - 2021
Matematik 2016 - 2021

İstanbul Aydın Üniversitesi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2018 - 2021
Psikoloji 2018 - 2021
Türk Dili ve Edebiyatı 2018 - 2021

Balıkesir Üniversitesi (Fen - Edebiyat Fakültesi)

Akredite Programlar: Süresi:
Kimya 30 Mart 2019 -30 Eylül 2024
Moleküler Biyoloji ve Genetik 30 Mart 2019 -30 Eylül 2024
Matematik 2018 - 2023
Sosyoloji 2018 - 2023

Çukurova Üniversitesi (Fen - Edebiyat Fakültesi)

Akredite Programlar: Süresi:
İstatistik 2018-2023
   

Hacettepe Üniversitesi (Fen Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Aktüerya 2015 - 2017
Biyoloji 2015 - 2020
İstatistik 2015 - 2017
Kimya 2015 - 2020
Matematik 2015 - 2020
Fizik 2015 - 2020

İstanbul Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi)

Akredite Programlar: Süresi:
Sosyoloji 2017-2022
   

İstanbul Üniversitesi (Fen Fakültesi)

Akredite Programlar: Süresi:
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2018-2020
Biyoloji 2018-2023
Fizik 2018-2023
Matematik 2018-2023
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2018-2023
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi (Fen ve Edebiyat Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Fizik 2012 - 2017
Matematik - Bilgisayar 2012 - 2017
Türk Dili ve Edebiyatı 2012 - 2017
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2013 - 2018
Psikoloji 2013 - 2018
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Fen Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Biyoloji 2013 - 2018
   

Kocaeli Üniversitesi (Fen - Edebiyat Fakültesi)

Akredite Programlar: Süresi:
Arkeoloji 2017-2019
Biyoloji 2017-2019
Felsefe 2017-2019
Kimya 2017-2019
Matematik 2017-2022

Mersin Üniversitesi (Fen - Edebiyat Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Kimya 2017-2018
   

Mustafa Kemal Üniversitesi (Fen - Edebiyat Fakültesi)

Akredite Programlar: Süresi:
Kimya 2018-2020
   

Sakarya Üniversitesi (Fen Edebiyat Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Alman Dili ve Edebiyatı 2018-2021
Alman Dili ve Edebiyatı (İkinci Örgün Öğretim) 2018-2023
Biyoloji 2016-2021
Coğrafya 2016-2021
Çeviribilim 2018-2021
Çeviribilim (İkinci Örgün Öğretim) 2018-2020
Sanat Tarihi 2018-2023
Sosyal Hizmet 2018-2023
Felsefe 2016-2021
Fizik 2016-2021
Kimya 2016-2021
Matematik 2016-2021
Sosyoloji 2016-2021
Tarih 2016-2021
Türk Dili ve Edebiyatı 2018-2021
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Örgün Öğretim) 2018-2023

Selçuk Üniversitesi (Fen Fakültesi)

Akredite Programlar: Süresi:
Biyoloji 2017-2019
Fizik 2017-2019
İstatistik 2017-2019
Kimya 2017-2019
Matematik 2017-2019

Trakya Üniversitesi (Fen Fakültesi)

Akredite Programlar: Süresi:
Biyoloji 2016-2021
Kimya 2017-2022

Uludağ Üniversitesi (Fen - Edebiyat Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Biyoloji 2014-2019
   

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Fen - Edebiyat Fakültesi)

Akredite Programlar: Süresi:
Psikoloji 2018-2023
Türk Dili ve Edebiyatı 2018-2023

Üsküdar Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Psikoloji 2018-2020
Psikoloji (İngilizce) 2018-2020
Felsefe 2018-2020

Üsküdar Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Akredite Programlar: Süresi:
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2018-2020
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 2018-2020
T.C. Yeditepe Üniversitesi (Fen ve Edebiyat Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Felsefe 2017-2022
Fizik 2017-2022
Antropoloji 2014-2019
Çeviribilim 2014-2019
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2014-2019
Matematik 2014-2019
Psikoloji 2014-2019
Türk Dili ve Edebiyatı 2014-2019
Sosyoloji 2018-2021
Tarih 2018-2021

Gebze Teknik Üniversitesi

Akredite Programlar Süresi  
Fizik 30 Mart 2019 - 30 Eylül 2021
Matematik 30 Mart 2019 - 30 Eylül 2021
Moleküler Biyoloji ve Genetik 30 Mart 2019 - 30 Eylül 2021

Sinop Üniversitesi

Akredite Programlar: Süresi:
Matematik 30 Mart 2019 -30 Eylül 2021