FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

TR - EN

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

2021-2022 DÖNEMİ DEĞERLENDİRME - AKREDİTASYON BAŞVURU TARİHİ

2021-2022 Değerlendirme Dönemi için akreditasyon başvuru süresi 01-31 Ocak 2021 tarihleri arasındadır. 2021-2022 Dönemi Başvuru Ücretleri aşağıda sunulmuştur.

Akreditasyon başvuruları FEDEK - Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm 2.0 - 26.11.2016)'ne göre yapılacaktır.

 

2021-2022 DÖNEMİ AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME BEDELLERİ

2021-2022 Akademik Yılı için akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda sunulduğu gibi görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra, sunulduğu hali ile uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. Bedeller TESCİL Belgemizin aşağısındadır.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme (1) 16.800,00 ₺ + KDV 11.970,00 ₺ + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme (2) 11.970,00 ₺ + KDV 11.970,00 ₺ + KDV
Raporla Ara Değerlendirme (2) 8.400,00 ₺ + KDV 8.400,00 ₺ + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster (3) 11.970,00 ₺ + KDV 11.970,00 ₺ + KDV
Raporla Kanıt Göster (3) 8.400,00 ₺ + KDV 8.400,00 ₺ + KDV

 

      (1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
      (2) Daha önce yapılan genel değerlendirme sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların ara değerlendirmesi
      (3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirme sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların kanıt göster değerlendirmesi

 

2021 - 2022 Akademik Yılı değerlendirme yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerini başvurularının kabulünden sonra FEDEK tarafından kendilerine bildirilecek tarihe kadar yatırmaları gerekmektedir.