FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

TR - EN

BAŞVURU

2023-2024 Dönemi Başvuru Süreci

Akreditasyon başvuruları, Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi / (Sürüm 2.1)'ye göre yapılacaktır.

2023-2024 Değerlendirme Dönemi için Akreditasyon Başvuru Süresi 01 Ocak -31 Ocak 2023 tarihleri arasında online olarak web sitemizdeki aşağıdaki bölümden program bazında yapılması gerekmekte olup, ayrıca dijital başvurusu bu sayfadan yapılmış programların başvuru bilgilerinin de Dekanlık düzeyinde ıslak imzalı yazı ile fedek@fedek.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Akreditasyon çalışmalarına göstermiş olduğunuz ilginiz ve sağlamış olduğunuz katkılarınız için teşekkür ederiz.

Başvuruyu yapan kuruma ilişkin bilgiler:

Programı yürüten Üniversite
Programı yürüten Fakülte
Programı yürüten Bölüm

Başvuruyu yapana ilişkin bilgiler:

Adı ve Soyadı
Ünvanı / Görevi
Telefon
Faks
e-posta

Değerlendirilmesi istenen FEF lisans programına ilişkin bilgiler:

Programın adı
Aynı adı taşıyan ikinci öğretim programı var mı?                      
Programın açıldığı yıl
Programın ilk kez öğrenci kabul ettiği yıl
Programın ilk kez mezun verdiği yıl
Diploma üzerinde geçen program adı

Değerlendirme başvurusu türü: