FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

TR - EN

YENİ DÖNEM KURULLARIMIZ

FEF Öğretim Programları Akreditasyon Kurulu (FEFAK) Üyeleri:

 1. Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK, FEFAK Başkanı,
 2. Prof. Dr. Emrah AKYAR, FEFAK Başkan Yardımcısı,
 3. Prof. Dr. S. Seyhan TÜKEL, Üye
 4. Prof. Dr. Şebnem Sedef ÇOKAY KEPÇE, Üye
 5. Prof. Dr. Gülşen SEYHAN ALIŞIK, Üye
 6. Prof. Dr. Yılmaz ARI, Üye
 7. Handan TEMEL, TÜRKAK, Üye
 8. Dr. Hakan KİLİTÇİOĞLU, KALDER,Üye
 9. Halil İbrahim KIRMACI, Üye

Değerlendirici Aday Belirleme Kurulu Üyeleri:

 1. Prof. Dr. Emrah AKYAR, (ABK Başkanı)
 2. Prof. Dr. Ömer SAATÇİOĞLU, Üye
 3. Prof. Dr. Duru KARASOY, Üye
 4. Prof. Dr. Sinan AKGÖL, Üye
 5. Doç. Dr. Merih Cevdet EREK, Üye

Eğitim Komisyonu:

 1. Prof. Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
 2. Prof. Dr. Figen KADIRGAN
 3. Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM

Bilgi Belge ve Kontrol Komisyonu:

 1. Prof. Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
 2. Prof. Dr. Emrah AKYAR
 3. Prof. Dr. Gökay KAYNAK
 4. Prof. Dr. Ayşe KARA HANSEN
 5. Prof. Dr. Hürriyet GÖKDAYI

Tutarlılık Kontrol Komisyonu:

 1. Prof. Dr. Ömer OĞUZ
 2. Prof. Dr. Şebnem Sedef ÇOKAY KEPÇE
 3. Prof. Dr. Sebahattin İKİKARDEŞ