Home  |  Contact  |  Getting to FEDEK  |  Application
<< ENGLISH  |  TÜRKÇE >>
Fedek Ana Sayfa

Fedek Hakkında  Belgeler  Bağlantılar  FEFAK


Workshops

Assessment education workshop application form (July 4, 2015) >>


Workshop Details:

Place: FEDEK, Zincirlidere Cad. No 86/4, Meriçoğlu Plaza Esentepe Şişli İstanbul,

e-mail: fedek@fedek.org.tr

Workshop Lecturers: FEDEK Education Unit


Purpose of the workshops:

FEDEK değerlendirici havuzuna katılacak yeni adayların belirlenmesi için FEDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da FEDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan FEF lisans programlarının sorumlularını,
  1. FEDEK akreditasyonu ile ilgili temel kavramlar,
  2. FEDEK değerlendirme ölçütleri ve anlamları
  3. Öğretim amaçları, program çıktıları ve sürekli iyileştirme yaklaşımları,
  4. Değerlendirme süreci ve özdeğerlendirme raporları konularında bilgilendirilmek

Katılımcıların Kazanımları:

Çalıştay katılımcıları, FEDEK Ölçütlerine ve Özdeğerlendirme Raporlarına dayalı yerinde değerlendirme yaklaşımını yakından tanıyacaklardır.

Yöntem:

Çalıştay eğiticilerinin sunumları, küçük guruplarda örnek olay çalışmaları ve ortak tartışmalar.

Katılımcı Profili:

FEF'lerin/Bölümlerinin sorumluları ve FEF programlarının değerlendirilmesi ile ilgili öğretim üyeleri

Katılımcı Sayısı / Süre: Sınırlı / 1 tam gün (09:00-17:00)

Kesin Kayıt:

Aşağıdaki ön kayıt formunu dolduranlar arasından başvuru sırasına göre katılımcılar belirlenerek kesin kayıt yaptırmaları için kendilerine Kesin Kayıt Formu gönderilecektir.

Katılım Belgesi:

Çalıştay katılımcılarına Sertifika verilecektir.

Our previous workshops
  • December 14, 2013, (Assessment education workshop)Please fill in the form below for FEDEK assessement education workshop pre-registration:


Information on the applicant Institution:
University of the program
Faculty of the program
Department of the program

information about the applicant:
Name and Surname
Title / Position
Phone
Fax
e- mail

Address: Zincirlidere St. 86/4, Meriçoğlu Plaza, Esentepe / Şişli - İstanbul | Phone: 0 (212) 211 0281