Ana Sayfa  |  İletişim  |  Ulaşım  |  Başvuru
<< ENGLISH  |  TÜRKÇE >>
Fedek Ana Sayfa2018-2019 DÖNEMİ DEĞERLENDİRME - AKREDİTASYON BAŞVURU TARİHİ

2018-2019 değerlendirme döneminde FEDEK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen programların ön başvuruları için son tarih 31 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. Başvuru için tıklayınız.

Akreditasyon başvuruları FEDEK - Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm 2.0 - 26.11.2016)'ne göre yapılacaktır.

2018-2019 DÖNEMİ AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME BEDELLERİ

2018-2019 dönemi için akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda sunulduğu gibi görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra, sunulduğu hali ile 2018-2019 döneminde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme Türü

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

Genel Değerlendirme (1) 11.340,00 TL + KDV 8.040,00 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme (2) 8.040,00 TL + KDV 8.040,00 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme (2) 5.960,00 TL + KDV 5.960,00 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster (3) 8.040,00 TL + KDV 8.040,00 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster (3) 5.960,00 TL + KDV 5.960,00 TL + KDV


    (1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
    (2) Daha önce yapılan genel değerlendirme sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların ara değerlendirmesi
    (3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirme sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların kanıt göster değerlendirmesi

2018 - 2019 döneminde değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerini başvurularının kabulünden sonra FEDEK tarafından kendilerine bildirilecek tarihe kadar yatırmaları gerekmektedir.

Adres: Zincirlidere Cad., No. 86/4, Meriçoğlu Plaza, Esentepe / Şişli - İstanbul | Telefon: 0 (212) 211 0281